Nedanstående foto- och grafikfiler
får fritt användas i pressammanhang.
Samtliga filer är i .jpg-format - 300 dpi.
Högerklicka och ladda ner bildfil.

At gange med sange - dansk utgåva
Multiplikationssånger - svensk utgåva
Sing und lern das Einmaleins - tysk utgåva
Klaus Rubin och Henning Jensen