Klaus Rubin är utbildad skådespelare och lektor i drama och teater vid högskolan Peter Sabroe VIA University College i Århus.

Henning Jensen är musiker, tonsättare och fil. kand. i musik

Oktober 2007: Mottagande av guldskiva för 15.000 sålda exemplar.